Edukacija

Dvogodišnja edukacija primjene art-terapije u savjetodavnom radu i psihoterapiji

– Put kreativne samospoznaje- 2020/2022 Pula

Što je integrativna art-terapija?

Integrativna art-psihoterapija je dubinska psihoterapija bazirana na psihodinamskim, egzistencijalnim i humanističkim pravcima koja u svom radu koristi kreativne medije kao osnovni element komunikacije u trijadnom odnosu klijenta, slike (pokreta, rada) i terapeuta, te zahtjeva stručnost i iskustvo iskustvo terapeuta, poznavanje osobnih psiholoških procesa, te poznavanje tehnika, materijala sa kojima radi, i  kreativnih procesa.

Saznajte više

 

O edukaciji

Ova edukacija objedinjuje osnovne tehnike različitih škola kreativnih terapija i psihoterapijskih utjecaja kako bi pružila praktičan širokokutni  alat u radu sa različitim spektrom klijenata, uvijek potičući jačanje unutarnjih i kreativnih potencijala svake osobe, istovremeno otvarajući horizonte polaznicima (terapeutima) za daljnji profesionalni rad i osobni razvoj.

Saznajte više

Moduli

Modul:

1.stupanj

2. stupanj

1.Uvod u art-terapiju, osnovni koncepti rada; Gestaltistički pristupStrukturiranje seanse, uloga artterapeuta, grupni  procesi;  terapijski procesi u integrativnoj psihoterapiji (multimodalni pristup)*
2.Važnost tijela u AT, neurološka podloga, sensory awareness; TRE*Analiza kreativnog procesa i produkta,dijagnostika crteža, značenje i razvoj crteža (likovne tehnike)
3.Proces rada usmjeren na emocije, art-terapijski proces i osnovni principi u likovnoj AT Art-terapija sa odraslima u primjeni u različitim kontekstima rada: psihosomatika, traume, promjena raspoloženja…(multimodalni pristup)
4.Terapeutska svojstva gline i modeliranjeIskustvena radionica: Rad sa snovima, rituali (multimodalni pristup)
5.Seminari relevantnih teorija vezanih uz ATSeminar: produbljivanje područja interesa svakog polaznika
6.Uporaba elemenata dramske terapije u ATArt-terapija sa djecom u primjeni u različitim kontekstima rada (multimodalni pristup)
7.Uporaba elemenata plesne terapije i pokreta u AT*Iskustvena radionica: 1.Fraktali: dijagnostički i korektivni crtež* 2. Eko art-terapija
8.Upotreba glazbe u AT*Supervizija
9.Duhovnost u AT - elementi transpersonalne terapije*Vođenje radionica (modalitet rada po izboru)
10.FeedbackZaokruživanje rada i feedback

Način rada

S obzirom da je edukacija namijenjena širokom spektru stručnjaka iz različitih područja  te da je integrativna art-terapija široko primjenjiva i interdisciplinarna u svojoj osnovi, edukacijski pristup je individualiziran. Polaznici će biti poticani na razvoj specifičnih interesa unutar područja art terapije, u skladu s osobnom bazičnom edukacijom i područjem rada u kojem rade, te na integraciji različitih tehnika i multimodalnom pristupu.

Saznajte više

Satnica edukacije

 Ukupno edukacija iznosi  770 sati + satnica osobne art-terapije:

 • 320 sati predavanja i iskustvenih radionica za 2 stupnja ( 16 školskih sati po vikendu)
 • 300 sati umjetničkog izražavanja kod kuće
 • 100 sati rada sa klijentima
 • 40 sati za pisanje seminara i istraživanja
 • 10 sati konzultacija (mejlom, skypeom) sa voditeljicom izvan edukacije
 • + 50/30 sati individualne/grupne art-terapije.

Obveze polaznika

 Uz aktivno prisustvo na satovima edukacije, polaznici su dužni tijekom edukacije:

 • Održati 2 seminara ( po jedan na svakoj godini)
 • Upustiti se u rad s klijentima tijekom 2 stupnja
 • Voditi vlastiti art-dnevnik (vođenje art-dnevnika odnosi se na osobne refleksije i uočene promjene u kreativnom izražavanju i psihičkim obrascima, praćene likovnom ekspresijom osjećaja, doživljala... Vođenje dnevnika je intimno i ne traži se na uvid)
 • Prakticirati redovito umjetničko izražavanje kod kuće ili u studiju tzv. Studio art ( na temelju ovih slika na kraju edukacije može se prema internom dogovoru održati završna izložba), preporuča se (ali ne i zahtjeva) uključenje u plesne radionice ili teatar.
 • Osobna individualna artpsihoterapija u iznosu od min 50 sati kod art-psihoterapeuta (likovnog ili plesnog) obavezna za one polaznike koji nisu već završili neku psihoterapijsku edukaciju i nemaju iza sebe minimalno 100 sati osobne psihoterapije. Za one polaznike koji imaju iza sebe 100 sati individualne psihoterapije i završenu psihoterapijsku edukaciju preporuča se 30 sati individualne  ili grupne art-psihoterapije.

Uvjeti za upis

Završen fakultet društveno-humanističkog ili zdravstvenog smjera: pedagozi, psiholozi, psihoterapeuti, socijalni pedagozi, rehabilitatori, logopedi, socijalni radnici, učitelji, odgajatelji, liječnici, umjetnici, defektolozi… U edukaciji mogu iznimno sudjelovati osobe koje nemaju kvalifikaciju iz ovih područja, što će biti individualno procijenjeno.

Saznajte više

Ugovor i otkazivanje

 Na početku edukacije, polaznici  će dobiti ugovor koji će potpisati s Centrom za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala. Ugovor će definirati formalne uvjete za pohađanje edukacije. Sastavni dio ugovora biti će raspored radionica za tu godinu.

Saznajte više

Cijena edukacije

 Mogućnosti plaćanja u cijelosti i ratama:  Cijena po modulu je 1250 kn.
Ukoliko se unaprijed  uplati cijeli stupanj ( 10 modula) iznos je 11 000 kn, ukoliko se  edukacija uplati u cijelosti (20 modula), iznos je 20 000 kn.

Saznajte više

O certifikatu i bodovanju

 Na kraju edukacije (2. Stupnja) polaznici dobivaju certifikat na kojem će biti istaknut  broj odslušanih sati i program edukacije. Certifikat će biti izdan od Centra za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala, a potpisuje ga voditeljica Ana Božac.

Saznajte više

Vrijeme i mjesto održavanja edukacije

 Edukacija će se održati i krenuti sa rada po formiranju grupe. Minimalni broj članova 8 – 12. Planirani početak je na jesen  2018.g. Edukacija će se održavati svaki 4 vikend u mjesecu, točni datumi dogovorit će se unutar grupe.

Saznajte više

Način prijave

 Poslati kratko motivacijsko pismo i životopis  na ana.bozac@gmail.com
 
Za sve dodatne informacije info na www.anabozac.com i telefon 0915176701
Cjelokupni program

Program se sastoji od dva stupnja, a podijeljen je na module.

Saznajte više

Voditelji programa

Program vodi voditeljica Ana Božac u suradnji sa gostima predavačima.

Podijeli: