Radionice za djecu

Podnaslov

Kreativne radionice

images-11

Radionice usmjerene na poticanje kreativnosti i kreativnog izražavanja. Na radionicama se isprobavaju i koriste različite tehnike od likovnog izražaja, crtanja, slikanja, modeliranja glinom  i plastelinom, kolažiranja, stvaranja skulptura, do pokreta i plesa, te dramskog iskaza. Cilj je isprobati i istražiti što više materijala i tehnika te pomoći djetetu da pronađe svoj vlastiti izričaj i način koji mu odgovara kako bi izrazio svoj kreativni duh, te istovremeno ga i razvijao eksperimentirajući sa različitim materijalima i tehnikama. Kroz radionice osim razvitka samog kreativnog potencijala, radi se  i na razvijanju empatijskih osobina, senzibiliziranju djece na tuđe i vlastite osjećaje, radi se na razvijanju socijalnih vještina, prepoznavanju vlastitih osjećaja, povećanju samopouzdanja i koncentracije, mentalne fleksibilnosti i mnogih drugih mentalnih, emocionalnih i socijalnih vještina.

Radionice se održavaju u Rojcu (Pula) jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Zamišljene su u ciklusima od 12 termina kroz cijelu školsku godinu, po želji se može nastaviti u sljedeći ciklus.

Participacija za jedan ciklus je 900 kn, odnosno 3 x 300 kn

 

Art-terapija za djecu

 

preschool_emotions_1Radionice su osmišljene  s ciljem povećavanja samopouzdanja i samopoštovanja, za razvoj socijalnih vještina, za djecu koja su anksiozna, sramežljiva ili se ne snalaze u društvu, osjećaju se nelagodno, ili imaju obiteljskih problema ili problema u školskom okruženju.

Za svu djecu  stariju od 5 godina

Djecu s poteškoćama u komunikaciji i socijalizaciji:djeca koja iskazuju poteškoće pri uspostavljanju i održavanju prijateljstva, i u ostvarivanju odnosa s drugom djecom, koja imaju poteškoće s upravljanjem ljutnje, povlače se u sebe , zbog niskog samopouzdanja osjećaju se neprihvaćenim, drugačijim, manje vrjednijim, ili ne žele ići u školu ili vrtić.

Djecu s poteškoćama pri koncentraciji

Djecu s emocionalnim poteškoćama: djeca koja se osjećaju tužno, drugačije, usamljena, osjećaju dugotrajnu tjeskobu, nervozu, imaju strahove ili izljeve bijesa

Djecu s nekim traumatskim iskustvom: poput rastave braka roditelja, fizičkog, seksualnog ili emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja, koja su izgubila blisku osobu …

Kako?

Terapija s djecom moguća je kroz individualni ili grupni rad u manjim skupinama.

Individualni rad: Pojedinačni rad s djetetom na problemu, individualnim pristupom primijenjenim djetetu obzirom na njegove potrebe. Odvija se kontinuirano jednom tjedno - sat vremena.

Grupni rad: odvija se u skupinama manjeg broja djece ( 4-6) kroz kontinuirani rad jednom tjedno kroz period od minimalno 12 termina, cca 3 mjeseca.

Participacija radionica za jedan ciklus  od 12 termina je 900 kn.

 

Podijeli: