O art-terapiji

Art-psihoterapija

Integrativna art-psihoterapija je dubinska psihoterapija bazirana na psihodinamskim, egzistencijalnim i humanističkim pravcima koja u svom radu koristi kreativne medije kao osnovni element komunikacije - likovno, tjelesno, dramsko izražavanje kao sredstvo ekspresije emocija i misli, te razrješavanja psiholoških konflikata u trijadnom odnosu klijenta i umjetničkog proizvoda (slike, pokreta, rada) i terapeuta čime se otvaraju nove opcije za ostvarivanje promijene, iscjeljenja i olakšanja..,.

Integrativna art-terapija  je multidisciplinarni pristup koji obuhvaća tehnike i procese mnogih filozofija, psihoterapijskih pravaca, likovne, glazbene, plesne, dramske terapije,  i mnogih drugih, pozitivno je orijentirana, te pretpostavlja široko polje primjene.

 

Art-terapija općenito

Art terapija je oblik ekspresivne psihoterapije koja se ne bavi samo problemima i negativnim aspektima osobe nego otkrivanjem unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvojem pozitivnih, jakih strana koje joj pomažu da se suoči s problemima, sagleda ih u novom svjetlu, bolje razumije i s njima se nosi na konstruktivniji način.

Pročitajte više

Utjecaji art-terapije na zdravlje

Njeno djelovanje nije samo usmjereno na probleme i negativne aspekte osobe nego je usmjerena na otkrivanje unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvojem pozitivnih, jakih strana koje pomažu u suočavanju s problemima, njihovu sagledavanju u novom svjetlu, boljem razumijevanju  i nošenju s njima na konstruktivniji način.

Pročitajte više

Rad s emocijama

Emocije su temelj izgradnje selfa. Posljednja istraživanja  pokazuju kako su emocije ključne u samom procesiranju informacija, a ne da su posljedica kognitivnih procesa kako se ranije smatralo.

Neprocesuirane emocije iz prošlosti neprestano bojaju načine na koje vidimo i gledamo na sebe i svijet, tako utječući na naše aktualno ponašanje i  ne uvijek adekvatno donošenje odluka. 

Pročitajte više

Art-terapija sa djecom

Kod djece art-terapija  usmjerena je  razvijanju  socio-emocionalnih vještina i pružanju emocionalne potpore i sigurnosno-poticajnog miljea u kojem djeca mogu kroz  igru i kreativne tehnike poput terapeutskog pričanja priča, kreativne vizualizacije, plesa, glazbe, pokreta, dramatizacije, gline i plastelina, crtanja i slikanja te pijeska, igranja uloga, pričanja priča ...

Pročitajte više

Likovna art-terapija

Likovna terapija je oblik art-terapije koja se koristi likovnim medijima (slike, crteži, kolaž, modeliranje…)  kao načinom izražavanja i medijacijskim procesom u terapiji kroz koje se reflektiraju emocije, razvoj, sposobnosti, osobnost, interesi, brige, konflikti. 

Likovni proces nije samo crtanje u klasičnom smislu nego i svaki oblik likovnog izražavanja, što može biti... 

Pročitajte više

Integrativna AT: multimodalni pristup

Integrativna art-terapija je oblik ekspresivne psihoterapije koja koristi umjetnički medij kao primarni način komunikacije i kombinira različite kreativne tehnike i izraze iz likovne, glazbene, dramske terapije, terapije pokretom i plesom, te gestalt psihoterapije u svrhu upoznavanja i izražavanja sebe, razvitka vlastitih pozitivnih strana...

Pročitajte više

Važnost kreativnosti u životu

Kreativnost je mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova, ili rješenja problema, ili novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova. Većina ostalih definicija polazi od iste pretpostavke da je kreativnost umijeće stvaranja novog, drugačijeg kombiniranjem i spajanjem postojećeg...

Pročitajte više

Za koga?

Art terapija prikladna je za djecu i odrasle. Primjenjuje se u psihoterapijskom procesu kroz individualni ili grupni rad. Preporučljiva je svima  koji žele raditi na sebi, razvijati se, upoznavati, razviti svoje kreativne potencijale i unaprijediti osobni razvoj, ili raditi na konkretnom problemu, za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina u djece i odraslih, kao podrška u životnim procesima, promjenama, odlukama…

Pročitajte više

Plesna art-terapija

Prema udruženju plesnih psihoterapeuta, psihoterapiju kroz pokret i ples definira se kao psihoterapijsku primjenu pokreta i plesa u kreativnom procesu s ciljem emotivne, kognitivne, fizičke i socijalne integracije. Usmjerena je na ekspresiju osjećaja, oslobađanje napetosti, osvještavanje, razvoj i integraciju novih obrazaca kroz pokret i emocionalno iskustvo koje prati takve promjene.

Pročitajte više

Dramska art-terapija

Dramska terapija usmjerena je na razvoj kreativnih aspekata i pozitivnih resursa kako bi se pomoću njih mogli suočiti i raditi na onim nedovoljno razvijenim  psihološkim aspektima poput sramežljivosti, govorenja u javnosti, mucanja, nedostatnog samopoštovanja, straha od kontakta s drugima, različitim razinama socijalne fobije i anksioznosti.

Pročitajte više

Podijeli: