Program

1.Stupanj:

Na prvoj godini predstavljaju se osnovne teorijske postavke art-terapije koje se elaboriraju kroz iskustvene radionice u kojima je usmjerenost na osobne procese kroz art-terapijske principe i metodologiju rada različitih modaliteta art-terapije. Kroz iskustvene radionice stječe se uvid u vlastitu osobu i vlastiti proces, osjećaje, konflikte, blokove, unutarnje resurse , granice, upoznaju se i razvijaju kreativne sposobnosti, kao i sposobnosti osvještavanja osobnih procesa, izražavanja, refleksije, empatije, fleksibilnosti, opažanja, kontakta… Razvija se svijest o važnosti kreativnosti i imaginacije u osobnom životu i terapijskom radu.

Kroz različite modalitete i tehnike rada, polaznici imaju mogućnost uvidjeti različite pristupe rada, i svoje reakcije na njih, te kroz upoznavanje sa tehnikama, teorijom i radom na sebi, mogu graditi vlastiti stil rada kojeg će kasnije moći primijeniti u vlastitom radu.

Osim toga stječe se uvid u  grupne interakcije i proces osobne promjene i razvoja unutar grupe. Dok će na 2. Stupnju usmjerenost više biti na učenje o grupnim procesima, grupnoj dinamici, ulogama u grupi, setingu, transferu i projekcijama, procesu, ulozi art-terapeuta…

1.Modul: Uvod u art-terapiju , osnovni koncepti rada; Gestaltistički pristup

Teorija: Upoznavanje sa temeljima art-terapije, art-terapija vs. umjetnost kao terapija, teorijski pregled  povijesnog  razvoja,  utjecaji  različitih teorija, glavni koncepti;  područja primjene ( prednosti u odnosu na verbalnu);  Gestaltistički pristup

Teme: Osnovni pojmovi i koncepti:  trijadni odnos, svjesnost, kontakt, granice, paradoksalna teorija promjene, nesvjesno, kreativnost, samoregulirajuća jezgra, vođena imaginacija, simbolizam,  upoznavanje materijala, karakteristike, mogućnosti, simbolika; opuštanje

Tehnika: Kroz tehniku slikanja osvještava se osobno iskustvo i iskušavaju  se i prorađuju teme radionice;

 

2.Modul: Terapeutska svojstva gline i modeliranje

Teorija:  Upoznavanje sa terapijskim svojstvima gline, procesi u psihoterapeutskom radu sa glinom, razvojni aspekti, terapeutska svojstva, primjenljivost, načini  rada i primjene…

Tema: Proceduralno izražavanje, konstrukcija-destrukcija, katarza, regresija, nesvjesni sadržaji, facilitacija izražavanja i komunikacije, konkretizam i simbolizam, integracija, unutarnje vještine; rad u glinenom polju

Tehnika: Predavanje i iskustvene radionice upotrebe gline i modeliranja

 

3.Modul: Proces art-terapije, rad s emocijama, principi rada u AT

Teorija: AT: proces rada usmjeren  na emocije

Art-terapijski proces i osnovni principi u likovnoj AT:

Teme: Prorada procesa u cijelosti i pojedinih segmenata:  prostor i vrijeme, stvaranje odnosa,  opuštanje, osvještavanje, izražavanje i procesiranje emocija, kreativnost, otpuštanje obrana, biti sa onime što jest, transformacija, simbolizam i metafore, integracija, odmak od prošlosti, unutarnji resursi,  unutarnje vještine, ljubav prema sebi, ciljevi, rješavanje problema, komunikacija, transpersonalne vještine…

Tehnika: Kroz tehniku slikanja osvještava se osobno iskustvo i istražuju se i prorađuju teme radionice

 

4. Modul: Važnost tijela u AT

Teorija: Neurološka podloga, mozak, tijelo i art-terapija; povezanost misli, emocija, tijela i duha. Cilj rada je postizanje veće osjetljivosti za vlastiti unutarnji proces i informacije koje nam šalje tijelo;Vježbe osvještavanja i opuštanja tijela; multimodalnost

Teme: Osvještavanje (sensory awareness), emocionalno pražnjenje, bioenergetske vježbe TRE (Tension & Trauma Release Exercises), pokret, emocionalno mapiranje

5.Modul: Seminari relevantnih teorija vezanih uz AT

Seminari polaznika: Relevantne teorije i njihov utjecaj na AT:  Teorije objektnih odnosa: Winnicott-a (siguran prostor, terapeutska igra i dr.); Bowlbyieva teorija privrženosti  (skript, unutarnje dijete-i kritičar); Jungova analitička (simbolizam, svjesnost i nesvjesnost, vođena imaginacija);  psihodinamski pristup (transfer i kontratransfer), egistencijalistički  pristup Yalom , Buber(grupni  proces, dijaloški dijalog ; humanistički ( Perls, Rogers)

Teme:  Iskustvena radionica kako bi se proradili značajni koncepti iz navedenih teorija :skript, unutarnje dijete, unutarnji kritičar, dijaloški dijalog,svjesnost, imaginarni susret, vođena imaginacija

Tehnika: Polaznici prezentiraju kroz  seminare i diskusiju osnovne postavke teorija i njihov utjecaj na AT, potom slijede kroz tehniku  slikanja i crteža iskustvene radionice  procesa teorijskih koncepata.

 

6.Modul: Uporaba elemenata plesne terapije i pokreta u AT

Teorija: Osnove plesne terapije, glavni pristupi, postavke i odrednice, osnovni načini rada i procesa u PT, razvojni aspekt, utjecaj na socijalno psihološko i fizičko stanje, tehnike i načini rada.

Teme: Svijest o tijelu i pokretu u prostoru, oblici pokreta, struktura pokreta,  kontakt,  simbolizacija tijelom, zrcaljenje, prezentacija sebe, kreatanje u prostoru, prema –od, neverbalna komunikacija, odnosi, prepoznavanje sebe, prepoznavanje drugog, autoportret, polariteti, autentični pokret, povezanost različitih pokreta sa psihološkim stanjima, užitak pokreta dimenzije pokreta: prostor, jačina, vrijeme i tok pokreta, granice, zrcaljenje i sadržavanje, sigurnost-fragmentacija…

Tehnika: Predavanja i  iskustvene radionice pokreta u terapiji i elemenata  plesnih terapija

 

7.Modul: Uporaba elemenata dramske terapije u AT

Teorija: Osnovne postavke dramske terapije, dramska terapija vs. psihodrama; razvojni pregled, osnovni principi i dramski proces, tehnike i primjenljivost u radu, važnost uloga

Teme: Igranje uloga, metafore, dramski prikazi, igra, rituali, uloga glumca, promatrača, redatelja, prezentacija sebe, prepoznavanje sebe, drugih, zrcaljenje,  priče, teatar, scena, odmak, katarza, slojevitost, maske…

Tehnika: Preedavanja i iskustvene radionice upotrebe elemenata dramske terapije

8.Modul: Duhovnost u AT

Teorija: Transpersonalni pristup u art-terapiji – duhovnost

Teme: pojam duhovnosti, kontakt sa vlastitom duhovnošću, dimenzije postojanja, smrtnost i dimenzije postojanja nakon smrti, sjenka, transpersonalno putovanje; mindfulness, mandale, meditacije

Tehnika:  Predavanja i iskustvena radionica kroz multimodalnost

9.Modul: Feedback:

Retrospektiva individualnih razvojnih procesa tijekom godine, odnosa između polaznika grupe i sa voditeljima.  Pregled radova polaznika kroz godinu, njihovo zapažanje u evoluciju vlastitog procesa.  Sposobnost slijeđenja vlastitog procesa, kreativnog procesa i prorade problema.

2.Stupanj:

Produbljivanje koncepata, principa i teorijskih postavki, dublja analiza procesa art-teapije kroz multimodalni pristup ( različite tehnike). Usmjerenost na rad s klijentima, upotrebu različitih tenika u različitim kontekstima rada,  ulogu art-terapeuta, grupu i grupne procese, te seting terapije.

Praćenje kroz superviziju, i klinički prikazi rada u različitim setinzima rada. Kroz osobno iskustvo, polaznici uče o grupnim procesima, grupnoj dinamici, ulogama u grupi, transferu i projekcijama, ulozi voditelja, što im kasnije polaznicima omogućuje primjenu naučenog i proživljenog u radu s klijentima.

1.Modul: Strukturiranje seanse, uloga terapeuta, terapijski procesi, grupni procesi

Tema: Strukturiranje seanse, granice sadržanost, terapijski odnos i prostor, potrebe u odnosu, sram/krivnja, strah/otpor, uloga art-terapeuta, važni koncepti u radu sa klijentom, transfer, kotratransfer u individualnom i grupnom seting iz perspektive integrativne psihoterapije, grupni procesi

Tehnika: Nakon teoretskog uvoda iskustvenim vježbama multimodalnim pristupom polaznici će imati priliku iskusiti procese, i razvijati vještine opažanja crteža, prostora, aktivnosti, odnosa i dinamike

2.Modul: AT u radu sa odraslima

Tema: Art-terapija sa odraslima  u primjeni u različitim kontekstima rada  i različitih problematika, individualno, grupno (psihosomatika, traume…)

Tehnika: Prikaz slučajeva, aktivna diskusija, iskustvene vježbe, multimodalni pristup

3.Modul : Iskustvena radionica: Rad sa snovima, rituali u AT

Multimodalni pristup art-terpije

4.Modul: Seminar

Produbljivanje područja interesa svakog polaznika. Polaznici će odabrati vlastito područje zanimanja, istražiti i produbiti ga kroz literaturu i konzultacije sa voditeljicom, te predstaviti ostalim polaznicima kroz interaktivni seminar i radionice.

5.Modul: AT u radu sa djecom

Tema: Art-terapija sa djecom  u primjeni u različitim kontekstima rada  i različitih problematika, individualno, grupno, primijenjeni način rada, važni principi i tehnike rada

Tehnika: Prikaz slučajeva, aktivna diskusija, iskustvene vježbe multimodalnim pristupom

6.Modul: Fraktali : 1. Dijagnostički i korektivni crtež 2. Eko art-terapija

7.Modul: Supervizija

Polaznici donose pripremljene protokole ili druge materijale terapijskog rada sa klijentima. U radionici se prorađuju osobni problemi i blokovi polaznika u radu sa dotičnim klijentom ili grupom.

Prorada tema sa kojima se polaznici susreću (moć i bespomoćnost terapeuta, integritet, samokritika, povredljivost)

Tehnika: Verbalna i art-terapijska (multimedijalna) supervizija

8.Modul: Vođenje radionica

Tema:  Svaki polaznik vodi radionicu po vlastitom izboru modaliteta i teme rada. Radi se na jačanju samopouzdanja u vlastiti terapijski rad, izoštravanju svjesnosti o sebi, art-terapijskom procesu. Uvidi i prijedlozi, razjašnjenja po završetku svakog rada.

9.Modul: zaokruživanje rada i feedback

Zaokruživanje rada kroz iskustvenu radionicu. Osvrt na dvogodišnji osobni proces, retrospektiva cjelokupnog edukacijskog procesa, individualnih razvojnih procesa, odnosa između polaznika grupe i sa voditeljima, perspektive rada u budućnosti, feedback polaznika na kvalitetu edukaciju.

Prema dogovoru sa polaznicima izložba dvogodišnjih radova koje su polaznici radili samostalno kako bi pratili i razvijali vlastiti kreativni proces izvan edukacije.

Podijeli: